Sarx

De vertaling van sarx [NT]

Het Griekse woord sarx heeft verschillende betekenissen en kan in het Nieuwe Testament duiden op verwantschap, afkomst, wereldse gezindheid, zelfzucht, zonde, sterfelijkheid. Maar in geen van deze gevallen wordt in het Nederlands het woord ‘vlees’ gebruikt. In De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt sarx dan ook op verschillende manieren vertaald, en wordt in alle gevallen de weergave ‘vlees’ vermeden.

 

 

 

  

 
 
 
Sarx#1
2013
siliconen, epoxy, elektronica