Streven naar verworvenheden #4
2020, houtskool
50cm x 70cm