Streven naar verworvenheden #3
2020, houtskool
50cm x 70cm