Streven naar verworvenheden #2
2019, houtskool
50cm x 70cm