Streven naar verworvenheden #1
2019, houtskool
50cm x 70cm