Op een traditionele kunstacademie in Madrid heeft Thijs Wieman zich de techniek van het klassieke tekenen meester gemaakt. Hij laat zich onder meer inspireren door de oude meesters van de Barok, zoals Peter Paul Rubens. Deze schilder maakte gebruik van dynamische composities en sterke emotie. Ook kijkt Wieman naar de gravures van Gustave Doré, die veel gebruik maakte van Chiaroscuro (een sterk licht/donker contrast).

Zowel in zijn installaties als tekeningen maakt Wieman gebruik van 'sampling'. Hij haalt fragmenten van bestaande, soms herkenbare beelden uit hun context en voegt ze samen in een nieuwe afbeelding. Hierdoor gaan de beelden een nieuwe relatie aan met elkaar en ontstaat er een nieuwe, meer ambigue betekenis. Door gebruik te maken van onze behoefte aan een begrijpelijk verhaal, wil hij het publiek naar het werk toe laten komen, maar in de gedetailleerde uitwerking, wil hij betekenis juist in het ongewisse laten.

‘Streven naar verworvenheden’ is de werktitel voor de serie houtskooltekeningen. In deze serie staat de ‘bekoorlijkheid' van onze cultuur centraal, met verworvenheden als festivals, musea, indoor party-games, technologie, bedrijfsborrels, zorg en moestuinen. Terwijl we ons gretig vast houden aan gemakken die behaald zijn in het verleden, streven we toegewijd naar beloftes die in de toekomst liggen.